Försäljning av Sjöhuset i Valdemarsvik

Den 27/6 skedde försäljning av fastigheten Garvaren 1 i Valdemarsvik, Sjöhuset. Köparen är Sund Affärsbyrå AB med säte i Solna. Sund Affärsbyrå AB är moderbolag i en koncern som sysslar med affärsutveckling och administration av affärer och företag. De har varit verksamma i snart 40 år och har en gedigen kunskap om fastigheter, fastighetsförvaltning och utveckling av fastigheter.

Köparen lockades av fastighetens tilltalande yttre, läget och dess goda utvecklingsmöjligheter. I avtalet har kommunen säkerställt att utlovad ombyggnation skall göras och satt en rimlig tidsgräns på 3 år efter slutligt tillträde om bygglov erhålles. Köparen Sund Affärsbyrå har valt att i samarbete med Berth Brodd/ Projekttorget i Stockholm AB genomföra den planerade ombyggnationen. Berth Brodd är en erfaren projekt- och byggledare som några gånger byggt om på Cirkus i Stockholm för bland annat Kristina från Duvemåla. Sunds Affärsbyrås samarbete med Berth Brodd och Projekttorget i Stockholm AB sträcker sig över 40 år.

Köpare och säljare delar glädjen över att en försäljning av Sjöhuset i Valdemarsvik nu är avtalad. Köparen har på ett bra sätt svarat upp mot de krav och förväntningar som kommunens bolag ställt på den kommande ägaren av fastigheten.

För frågor hänvisas till kommunchef Monika Hallberg, monika.hallberg@valdemarsvik.se