Problem med vattentillgång

Det är problem med vattentillgången i delar av Valdemarsvik (Grännäs och Majeldsberget).

Läckan är funnen och man arbetar för att laga läckan under dagen. Vattnet stängdes av under en tid för att ringa in läckan.

När vattnet kommer tillbaka kan det upplevas grumligt. Låt vattnet rinna en stund innan användning. Vi beklagar händelsen.

Valdemarsviks kommun