VIKTIGT MEDDELANDE! Utsläpp i Valdemarsviken.

Det har skett ett diffust utsläpp i Valdemarsviken. Räddningstjänsten, va-personal och miljökontoret har varit på plats kring södra sidan av viken och kan konstatera att det inte är petroleumprodukter. Det ser ut som en hinna på vattenytan hela vägen från Båthusvägen och ända ut till Lilla Ålö. Det syns på södra sidan av viken hela vägen ut, främst i vikar och där det finns vass. Hinnan är ljusbrun till färgen och luktar ingenting.

Miljökontoret kommer ta badvattenprover idag på detta vatten. Man kommer även ta skanningprov i syfte att kunna identifiera orsaken.

Rekommendationen är att undvika bad.

Har du frågor kontakta miljökontoret 0123-19100