Samverkan i länet kring krisberedskap och försvar

Samverkan i länet kring krisberedskap och försvar

Uppbyggnaden av totalförsvaret innebär att samhället måste vara förberett på både fredstida kriser och att kriget kan komma. Nu har samtliga aktörer inom Samverkan Östergötland ställt sig bakom en gemensam inriktning för det gemensamma arbetet med krisberedskap och civilt försvar. 

Samverkan Östergötland består av länets 13 kommuner, Räddningstjänsten Östra Götaland, polisregion Öst, Region Östergötland, Försvarsmakten (militärregion syd) och SOS Alarm. Samverkan syftar till att resurser ska användas effektivt och ansvarsfullt, vilket är något som den gemensamma planen lägger stor vikt vid.

– Det är mycket glädjande att vi nu har en gemensam plan för detta viktiga utvecklingsarbete. Nu kan vi tillsammans fortsätta att minska sårbarheter i samhällsviktig verksamhet och öka den gemensamma förmågan att hantera samhällsstörningar i länet, säger Carl Fredrik Graf, landshövding och ordförande i Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor.

Vi deltar i totalförsvarsövningen år 2020

Under nästa år kommer Länsstyrelsen Östergötland att delta i den riksomfattande totalförsvarsövningen TFÖ 2020. Övningen, som syftar till att öka Sveriges motståndskraft, kommer att ge Länsstyrelsen en möjlighet att utveckla förmågan att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och det ansvar som åligger Länsstyrelsen inom den civila delen av totalförsvaret.

Bild: Bezav Mahmod/Försvarsmakten