Ändrade datum för sophämtning midsommar

Ingen sophämtning kommer att ske på midsommarafton.

Suez kommer att köra extratid måndag till och med torsdag under midsommar-
veckan (vecka 25) och därför ombedes abonnenter med hämtning udda vecka
att ställa fram sitt sopkärl vid ordinarie hämtningsplats en dag tidigare och låta
det stå kvar till det blivit tömt.

Trevlig midsommar!