Miljöbilens tidtabell lördagen den 11 maj

Gryt, återvinningsstationen ………………………………… 09.00 – 09.30
Valdemarsvik, Kolplan ……………………………………….  10.15 – 11.00
Skeppsgården,fd affären …………………..……………….  11.30 – 12.00
Västertryserum,fd Nyborgs handel ……………………  13.00 – 13.20
Gusum, ICA   …………………………………..………….……….  13.40 – 14.10
Ringarum, Matöppet …………………………………………  14.20 – 14.50

Tiderna gäller med reservation för viss förskjutning.

Till miljöbilen kan lämnas mindre mängder farligt avfall från hushållet. Miljöbilen tar inte grovsopor, vitvaror eller elektronikskrot. OBS! Avfallet ska lämnas personligen, ställ inte av det vid uppsamlingsplatsen.
Miljöbilen tar inte mot avfall från företag.

Farligt avfall