Begränsad tillgänglighet till kaj vid Fyruddens hamn samt Odalkajen i Valdemarsviken

Begränsad tillgänglighet till kaj vid Fyruddens hamn samt Odalkajen i Valdemarsviken

I samband med EU-projektet Smart Marina har bärigheten av kajen vid Fyrudden och Odalkajen i Valdemarsviken undersökts. Undersökningen har visat att kajerna av säkerhetsskäl inte bör belastas av tung trafik. Därför blir tillgängligheten till båda kajerna begränsad under det fortsatta undersökningsarbetet.

  • I Fyruddens hamn tillåts endast transporter med personbil och lätt lastbil på kajen. Båtar får inte sjösättas över kaj.
  • På Odalkajen tillåts sjösättning endast vid befintlig ramp, ej över kaj.

Skyltar kommer att placeras ut omgående vid berörda platser. Begränsningen gäller tillsvidare.

I dagsläget har vi ingen mer information om hur länge tillgängligheten till kajerna kommer att vara begränsad. Mer information gällande platser för sjösättning kommer att meddelas via vår hemsida.