Inställd sophämtning på grund av hala vägar

Inställd sophämtning på grund av hala vägar

Det är extremt isigt på vägarna på landsbygden. De områden som berörs av inställd sophämtning idag, torsdag den 17 januari, är Vittvik, Käggla, Hageby och Gållösa. Det svåra väglaget på landsbygden bedöms vara ytterligare några dagar. Vi vädjar till väghållarna att försöka sanda/grusa vägarna.

Du som inte fått ditt sopkärl tömt på grund av att vägen inte varit framkomlig får förvara avfallet till nästa ordinarie hämtningstillfälle. Räcker inte sopkärlet till får du kostnadsfritt ställa en extra säck bredvid. Märk säcken med abonnentnamn och adress. Behöver du extra hämtning innan ordinarie hämtning kan detta beställas mot avgift hos vår kundtjänst, tel 020-23 30 22. Vägen måste då vara farbar.