Inbjudan till informationsträff – avloppsentreprenörer

Miljökontoret bjuder in till en informationsträff om enskilda avloppsanläggningar. Träffen ges vid två olika tillfällen med samma innehåll:

  • 28/1 2019 kl 13 till 14:30 i Söderköping, kommunhuset, Storängsallén 20, möteslokal Aulan.

eller

  • 30/1 2019 kl 13 till 14:30 i Valdemarsvik, Funkishusets, möteslokal Stora studion, Garvaregatan 3, (ingång vid biblioteket, en trappa upp).

Arbete med enskilda avlopp

Ni entreprenörer utgör en viktig del i arbetet med att förbättra och att bygga hållbara avloppslösningar. Miljökontoret för Söderköpings- och Valdemarsviks kommuner inventerar årligen totalt cirka 600 enskilda avlopp där en stor del behöver förbättras. För att effektivisera och underlätta arbetet bjuds ni in för att kunna ta del av aktuell information om enskilda avlopp.

Vid träffen kommer vi ta upp:

  • riktlinjer och bestämmelser
  • underlag och undersökningar vid ansökningar
  • redovisning av utförda anläggningar
  • renhållarens krav vid tömning av slamavskiljare
  • områden som miljökontoret inventerar under 2019
  • övriga frågor

Det kommer att finnas utrymme för diskussioner. Har ni redan nu frågor ni vill diskutera eller få information om så ange det i er anmälan.

Anmälan

Anmälan sker senat 18 januari 2019 per e-post till magnus.larsson2@soderkoping.se eller telefon till vårt gruppnummer 0121-184 90 (tisdag-fredag kl 08:00-09:30). Ange hur många som kommer och till vilket tillfälle (28/1 eller 30/1).