Grundskola

Grupp med barn med vit bakgrund

I Valdemarsviks kommun erbjuder vi utbildning på fyra grundskolor i kommunal regi och en friskola.

Sörbyskolan (Årskurs F-3), Gusums skola (Årskurs F-6), Ringarums skola (Årskurs F-6) och Vammarskolan (Årskurs 4-9).

Samtliga skolor erbjuder en trygg, säker och trevlig miljö. Verksamheterna präglas av kompetenta och engagerade lärare.

Vill du veta mer om någon av verksamheterna är du välkommen att besöka deras egna sidor!