En förskola för alla!

Har du behov av barnomsorg för ditt barn? Om barnet är mellan ett och fem år erbjuder vi plats på någon av våra kommunala förskolor eller pedagogisk omsorg. Det du behöver göra som vårdnadshavare är att ansöka om en plats. Det gör du enklast genom att fylla i en blankett som finns på vår hemsida. Inom fyra månader efter att du skickat in ansökan erbjuder vi en plats för ditt barn.

Närvarotid på förskola 

Barnets närvarotid på förskolan motsvarar den tid då du som är vårdnadshavare arbetar eller studerar  samt eventuell restid. Blankett för schema hittar du på vår hemsida, men du kan också fråga efter den på förskolan.

Uppsägning

Om du inte längre behöver förskoleplats gör du en uppsägning av platsen. Om du säger upp platsen har du en månads uppsägningstid.