Förskola

På förskolan blandas lek och lärande!

I Valdemarsviks kommun erbjuder vi förskola för barn mellan ett och fem år. Vi har fem förskolor; Gryts förskola, Gusums förskola, Lovisebergs förskola, Sörby förskola och Ringarums förskola.

Det är läroplanen som styr hur vi arbetar på förskolan, vilket innebär att allt vi gör på förskolan följer vårt uppdrag och de mål som finns. Läroplanen säger bland annat att verksamheten ska vara anpassad till det enskilda barnet och syfta till att utveckla barnets förmåga att ta ansvar för sig själv och andra människor. Rättvisa, jämställdhet, integritet, solidaritet och alla människors lika värde ligger till grund för detta arbete.

Vill du veta mer om någon av verksamheterna är du välkommen att besöka deras egna sidor.

I kommunen finns även en fristående förskola, Tryserum fristående förskola, där kommunen har tillsynsansvar.