Lediga jobb

Vill du vara med och göra skillnad? Vill du ha ett arbete som gör stor nytta för många människor varje dag? Då har du kommit rätt!

2 Undersköterskor till Vammarhöjden, demensavdelning, ref.nr 704e/2021

Publicerat den: 2021-03-03

Vi strävar efter att bidra till högsta möjliga livskvalitet för våra vårdtagare. Vi vill att individerna som bor på Mellangården ska ha en meningsfull vardag. Tillsammans med dina kollegor är du en viktig pusselbit i detta arbete. Arbetsuppgifterna innebär personlig omvårdnad och serviceinsatser, allt utifrån individuella genomförandeplaner. I arbetet ingår också att vara kontaktperson, vilket innebär att ni planerar stödet och hjälpen tillsammans med enskild individ. Teamarbete är en stor del av jobbet. Du kommer att arbeta i team tillsammans med rehabpersonal, sjuksköterska och vårt speciella demensteam.

Familjebehandlare till vår öppenvård Råd & Stöd inom IFO ref. nr. 400e/2021

Publicerat den: 2021-03-01

Nu söker vi en Familjebehandlare till vår öppenvårdsverksamhet. Kommunens öppenvård för familjer är en del av Individ och familjeomsorgen. Tillsammans är vi 25 medarbetare. Råd & Stöds öppenvårdsverksamhet består av fem behandlare och en 1:e behandlingssekreterare. Som familjebehandlare kommer Du att arbeta med barn och unga i åldern 0-20 år och deras familjer utifrån beviljat bistånd från handläggare men också på service. Vi tillämpar systemiskt förhållningssätt och utgår från barnets behov och perspektiv. Utifrån barnets behov vägleder vi föräldrarna att utveckla sitt föräldraskap. I behandlingsarbetet ger vi föräldern stöd i att utveckla sitt samspel och kommunikation med barnet samt stöd i att förbättra de vardagliga rutinerna. Arbetet sker både i familjens hem, i Råd & Stöds lokaler samt i andra för familjen lämpliga miljöer. I vårt arbete tillämpar vi varierande arbetssätt och metoder som matchar familjens behov. Arbetet är förlagt till dagtid men vid behov kan vi möta familjer på morgon och /eller kvällar. Utifrån en helhetssyn kring barnet samverkar vi med förskolan, skolans elevhälsoteam och andra aktörer kring barnet. Inom ramen för Råd & Stöd finns även öppenvård för stöd vid missbruksproblematik. Det innebär att du vid behov även kan komma att arbeta tillsammans med våra behandlare inom beroendevården. I ditt uppdrag kommer du få stöd från 1:e behandlingssekreterare samt delta i extern handledning tillsammans med övriga kollegor.

Distriktsköterska/Sjuksköterska till Hemsjukvården

Publicerat den: 2021-02-24

Arbetet som distriktsköterska/sjuksköterska inom Hemsjukvården innebär att du självständigt bedömer, planerar, organiserar och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser. Du samverkar i team såväl internt som externt för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov. Som sjuksköterska ansvarar du för att handleda och delegera omvårdnadspersonal samt som råd och stöd för övriga professioner i teamet runt patienten. Tillsammans skapar vi en arbetsplats som genomsyras av ett gott och respektfullt bemötande mot alla. Vi välkomnar en ny kollega till vår positiva arbetsgrupp. Här har vi en god sammanhållning och ett professionellt förhållningssätt för att möta våra patienters behov.

Renhållningsarbetare till återvinningscentralen Valdemarsviks kommun

Publicerat den: 2021-02-24

Att arbeta på Återvinningscentralen i Valdemarsviks kommun innebär ett självständigt och varierande arbete och du kommer att ingå i en grupp med erfarna kollegor. Vi är en liten grupp på 3 personer med bra samarbete. En av de viktigaste sakerna på jobbet är mötet med kommuninvånarna, att anvisa dem rätt på återvinningscentralen för att sortera sitt avfall, hålla ordning och rent på anläggningen, frakta och ställa undan tyngre avfall med truck, och utveckla rutiner och aktiviteter på anläggningarna för att främja ökad återanvändning och återvinning i linje med stadens och verksamhetens mål. Även andra förekommande arbetsuppgifter på avdelningen kan bli aktuella. Läs nedan om hur Peppe och Petter, upplever sin vardag på återvinningscentralen. Det bästa med att jobba på återvinningscentralen är att vi får vara ute så mycket! Både i ur o skur med en trevlig, lättskött fin anläggning i fin miljö. Vi får jobba och träffa kunder som behöver hjälp med att hitta rätt samt sortera rätt i våra fraktioner vilket är oerhört givande att vi får hjälpa till! Att jobba på vår fina välskötta återvinningscentral är väldigt tillfredställande både för vår personal o besökare. Vi har ett nytänk och jobbar med utveckling vad det gäller med Återbruk o sortering av avfall. Du ska ha ett genuint intresse för miljön och sortering av olika fraktioner för största miljönyttan. I gruppen har man viss schemalagd arbetstid, lördagar ingår i arbetet.

Skolsköterska

Publicerat den: 2021-02-23

Välkommen att söka tjänsten som skolsköterska i Valdemarsviks kommun. Tjänsten innebär att du arbetar i nära samarbete med din skolsköterskekollega på kommunens skolenheter. Du ingår i skolornas elevhälsoteam tillsammans med rektor, skolkurator, skolläkare, specialpedagog, skolpsykolog och pedagoger. Arbetet leds av rektor för respektive skolenhet. Elevhälsans insatser ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål och kan bidra till en hälsofrämjande skolutveckling och undanröja hinder för enskilda elevers lärande. Elevhälsans insatser är viktiga vid psykisk hälsa och ohälsa, arbetsmiljö, skolfrånvaro och levnadsvanor. Som skolsköterska ansvarar du dels för den medicinska insatsen av elevhälsan som inbegriper vaccinationer, hälsobesök, enklare sjukvårdsinsatser, öppen mottagningsverksamhet, dels det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet för att alla elever ska ha så goda förutsättningar som möjligt att lyckas med sina studier. Arbetet som skolsköterska är varierande och du samverkar med interna och externa aktörer såsom socialtjänst och regioner. I kommunen har vi ett aktivt folkhälsoarbete och där ingår du som en naturlig aktör och samverkar med vår folkhälsoutvecklare för att bidra till en bättre folkhälsa i kommunen.

Arbeta som vikarie inom Stöd och Omsorg sommaren 2021? -Vi ger dig mera!

Publicerat den: 2021-01-20

Omsorgsarbetet är ett omväxlande, roligt och spännande jobb. Där du ger stöd och hjälp till människor i sin vardag. Din arbetsdag är fylld med arbetsuppgifter där du hjälper till med personlig hygien, att klä sig, medicinhantering, matlagning, inköp, städ, tvätt, rehabiliteringsträning och kontakt med anhöriga m.m. Det innebär även att skapa livsglädje, motivation och inspiration för våra boende och brukare genom till exempel promenader, social tid och andra aktiviteter. Vi söker dig som vill arbeta heltid, deltid, dag eller natt inom äldreomsorgen och inom våra verksamheter för stöd till personer med funktionsnedsättning i Valdemarsviks kommun. Vi söker vikarier som vill jobba som personliga assistenter, i våra hemtjänstgrupper, på våra boenden inom äldreomsorgen eller i våra verksamheter inom stöd vid funktionsnedsättning.