Lediga jobb

Vill du vara med och göra skillnad? Vill du ha ett arbete som gör stor nytta för många människor varje dag? Då har du kommit rätt!

Enhetschef för Individ & Familjeomsorg

Publicerat den: 2021-06-03

Enhetschefen för individ- och familjeomsorg har ett uppdrag att vara nära sina medarbetare på en operativ nivå. Ansvar för personal, arbetsmiljö och budget ingår. Utifrån ett helhetsperspektiv tillsammans med socialchef och myndighetschef verkar du för utveckling inom verksamhetens område. Det ansvaret ger dig möjligheter att påverka och utveckla vår socialtjänst i ett nära samarbete med kollegor och politiker i den sociala myndighetsnämnden. Vår verksamhet karaktäriseras av korta beslutsvägar och den mindre kommunens överblickbarhet där du som chef verkligen kan göra skillnad…

315e/2021 Förskollärare till Lovisebergs och Sörby förskolor

Publicerat den: 2021-06-14

Som förskollärare ansvarar du för undervisningen i förskolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du ansvarar för att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

Vikarier inom Stöd och Omsorg sommaren 2021

Publicerat den: 2021-06-02

Omsorgsarbetet är ett omväxlande, roligt och spännande jobb. Där du ger stöd och hjälp till människor i sin vardag. Din arbetsdag är fylld med arbetsuppgifter där du hjälper till med personlig hygien, att klä sig, medicinhantering, matlagning, inköp, städ, tvätt, rehabiliteringsträning och kontakt med anhöriga m.m. Det innebär även att skapa livsglädje, motivation och inspiration för våra boende och brukare genom till exempel promenader, social tid och andra aktiviteter. Vi söker dig som vill arbeta heltid, deltid, dag eller natt inom äldreomsorgen och inom våra verksamheter för stöd till personer med funktionsnedsättning i Valdemarsviks kommun. Vi söker vikarier som vill jobba som personliga assistenter, i våra hemtjänstgrupper, på våra boenden inom äldreomsorgen eller i våra verksamheter inom stöd vid funktionsnedsättning.

Speciallärare Sörbyskolan

Publicerat den: 2021-03-25

Som speciallärare på Sörbyskolan arbetar du stödjande till enskilda elever och grupper med olika behov. • Du arbetar förebyggande för att undanröja hinder i olika lärmiljöer samt utvecklar arbetet kopplat till stödinsatser, åtgärdsprogram och anpassningar. • Du kan göra pedagogiska kartläggningar, ge handledning och göra observationer. • Du ingår i skolans elevhälsoteam. Vi arbetar utifrån en modell som kallas EHM, elevhälsomöten. Det innebär att varje klass är föremål för två EHM per termin med uppföljningar där i mellan. På ett EHM samlas all personal som arbetar runt eleverna både i skolan och på fritidshemmet. Det görs en nulägesanalys utifrån varje pedagogs bild vilken man sedan reflekterar över och skriver fram insatser både på individ- och gruppnivå. Alla på skolan är överens om att metoden leder till att åtgärder sätts in tidigare och i förebyggande syfte istället för i efterhand. • Du utgår ifrån forskning och beprövad erfarenhet samt är väl insatt i styrdokumenten.