Kompetensförsörjning

Valdemarsviks kommuns arbete med kompetensförsörjning organiseras för att vara en attraktiv arbetsgivare som möter framtidens utmaningar. I dagsläget arbetar kommunen med flera parallella insatser, som till exempel inkludering, medarbetar-och ledarskap, arbetsmiljö och hälsa. Kommunen fortsätter med arbetet att skapa ett hållbart arbetsliv som gör att medarbetarna trivs, mår bra och känner delaktighet.

Genom ett strukturerat och strategiskt arbete med kompetensförsörjning kan rätt förutsättningar skapas för att säkerhetsställa att kommunen har den kompetens som krävs för att uppnå verksamhetens uppdrag gentemot medborgarna. Medarbetarna är delaktiga i dialogen av verksamhetens uppdrag, vilka utmaningar och förändringar som den står inför samt vilken kompetens som kan behövas för att bemöta dessa.

Vi ser möjligheter och uppmuntrar till interna karriärmöjligheter Vi ser att engagerade medarbetare som får ta ansvar på jobbet, kommer bättre till sin rätt och bidrar mer till verksamhetens utveckling.