Plattform Valdemarsvik

Välkommen till Plattform Valdemarsvik!
Vi vet att det ibland är en lång väg till arbetsmarknaden och att behovet av stöd på vägen kan vara stort. Vi vet också att det krävs samverkan mellan myndigheter och att det inte alltid är lätt. Plattform Valdemarsvik samverkar med myndigheter, organisationer och företag för att ge människor extra stöd att närma sig arbetsmarknaden.

Plattform Valdemarsvik är en del av Samordningsförbundet i Östra Östergötland.

Plattformen erbjuder följande:

1. Försteg i samarbete med arbetsmarknadsenheten.

 • Målet med försteget är att inom 12 månader att bli redo för att ta del av arbetslivsinriktad rehabilitering eller studier inom ordinarie myndigheter.
 • För att vara aktuell för deltagande i försteg, ska man vara redo att delta minst 2 dagar i veckan á 2 timmar.
 • I informationsbladet “Vägen in” kan du läsa mer.

2. Mötesledare vid SIP (samordnad individuell planering)

 • Arbetet utgår från en överenskommelse som möjliggör att alla medlemmar i samordningsförbundet ska kunna driva och initiera SIP ärenden.
 • Våra mötesledare driver på uppdrag av initierande myndighet hela SIP processen inklusive dokumentation.
 • I informationsbladet “Mötesledare-SIP” kan du läsa mer.

3. ESF (Europeiska socialfonden) Projekt Försteg, Grön rehabilitering

 • Valdemarsviks kommun driver tillsammans med Söderköpings kommun och Samordningsförbundet Östra Östergötland ett ESF projekt.
 • Projektet startade 1 oktober 2020 och pågår till och med 31 december 2022.
 • Syftet med projektet är att erbjuda de som står allra längst från arbetsmarknaden att ta steg mot arbete eller studier.
 • Projektets inriktning är Grön rehabilitering med två grenar, djur och natur samt en vidareutveckling av Möjligheternas Trädgård.
 • I informationsfoldern “Grön rehabilitering” kan du läsa mer.