Praktik

Vi tror på att det finns en plats för alla. Syftet med praktiken som kommunen erbjuder är att ge möjlighet till delaktighet i arbetslivet och samhället, vara en del av arbetsmarknaden, ge rutiner i vardagen, inspirera och motivera arbetssökande.

Utifrån behov och intressen får du hjälp att hitta en meningsfull aktivitet eller sysselsättning inom kommunens verksamheter, eller näringslivet, som passar just dig. Du kan även få studie- och yrkesvägledning under och efter praktiken, för att få en överblick om studier och yrkesval.

Målet är att arbetsträningen du får via kommunens praktik ska leda till ett arbete eller vidareutbildning.

Det finns praktiksamordnare som arbetar med att planera, samordna, följa upp och utvärdera arbetspraktiken. Detta sker i samverkan med interna och externa parter, för att skapa bra praktikmöjligheter för individen.

Om du är intresserad av praktik kan du prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Försäkringskassan eller Region Östergötland. Du kan också kontakta oss direkt