Ändrade tider för sophämtning under vecka 25, midsommarveckan

Under vecka 25, midsommarveckan, införs ändrade tider för sophämtning. Hos vissa abonnenter kommer hämtningen tidigareläggas med en dag. Underlätta för entreprenören genom att ställa fram sopkärlet en dag tidigare än normal tömning och låt det stå kvar tills det blir tömt.

Renall och Valdemarsviks kommun önskar Glad Midsommar!