Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Start / Projekt: Oljesanering 2018

Oljesanering i skärgården 2018

Oljesanering i Flatvarp sommar 2018

Här samlar vi information gällande oljeutsläppet och efterföljande saneringsarbete under sommaren 2018.

I kolumnen intill kan du hitta de nyheter som publicerats samt länkar till frågor- och svarsdokument och övriga länkar.

ORGANISATION

Västerviks kommun leder arbetet med finsanering av öarna i Västerviks- och Valdemarsviks kommuner. Saneringsledare i Västerviks kommun är Ola Karlsson, och I Valdemarsvik är Monika Hallberg utsedd till saneringsledare.

Finsaneringen hanteras genom ett djupgående samarbete mellan de berörda kommunerna. En saneringsfirma leder arbetet från Flatvarp. Respektive kommun har tillsatt ett antal egna resurser som bistår i saneringen på plats.

PRIORITERING

Det finns ingen fastställd prioriteringsordning mellan de öar som ska saneras. Arbetet styrs av väder, vind och vattennivåer.

TIDPLAN

Arbetet pågår tills dess att alla 38 insatsområden är sanerade. När arbetet kan vara klart beror på väder, vind och vattennivå. I saneringsarbetet används bark som strös ut över oljan. Höjs vattennivån försvåras arbetet, som då även tar längre tid.

ÄR OLJAN FARLIG?

Oljan är med all sannolikhet hälsofarlig. Den luktar starkt och du ska undvika att andas in ångor. Du ska också undvika att få olja på huden. Om du har kommit i kontakt med oljan bör du tvätta dig med tvål och vatten. Om du upplever obehag efter att ha andats in ångor eller haft hudkontakt med oljan bör du ringa sjukvården via vårdguiden på nummer 1177.

FLER FRÅGOR OCH SVAR

Vi har sammanställt frågor och svar i ett dokument. Du hittar det bland länkarna i kolumnen till höger.

BILDER FRÅN GROVSANERINGEN (Augusti 2018)

Sidan uppdaterad den 10 augusti 2018 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: