Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Stöd & Omsorg / Stöd- och omsorg / Palliativ Samverkan Östra Östergötland

Palliativ Samverkan Östra Östergötland

För att kunna bedriva god palliativ vård krävs kunskap och engagemang. Målet med palliativa ombud är att tillsammans med lokala kontaktpersoner tydliggöra, förbättra, utveckla och kvalitetssäkra den palliativa vården i livets slutskede.

Till palliativa ombud kan sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster verksamma i kommunerna utses. Dessa utser i samråd med verksamhetschef och/eller enhetschef lokala kontaktpersoner som får ett personligt uppdrag.

Checklistor och rutiner

 

Ombudsgruppen

 

 

 

Sidan uppdaterad den 27 september 2018 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: