Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Stöd & Omsorg / Stöd- och omsorg / Överklagande

Överklagande

Hur överklagar jag?

Om du inte är nöjd med det beslut som du har fått av kommunen har du möjlighet att överklaga.

För att överklaga lämnar du in en skrivelse till kommunen där du uppger vilket beslut du vill överklaga, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Till skrivelsen kan du bifoga handlingar som du anser stöder din uppfattning.

Ett överklagande skall vara inlämnat till kommunen senast tre veckor efter det att du har tagit del av det skriftliga beslutet. När överklagandet har inkommit till kommunen kontrolleras att överklagandet har inkommit i rätt tid.

Om kommunen anser att beslutet är felaktigt kan beslutet ändras. I annat fall skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten.

Biståndshandläggaren är skyldig att vid behov hjälpa dig med överklagandet.

Adress
Valdemarsviks kommun
Sektor Stöd och Omsorg

615 80 VALDEMARSVIK

 

Sidan uppdaterad den 13 juni 2011 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: