Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Stöd & Omsorg / Stöd- och omsorg / Medicinskt ansvariga

Medicinskt ansvariga

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

MAS ansvarar för kvalitet och patientsäkerhet inom kommunens vård och omsorgsboenden, dagliga verksamheter samt i den kommunala hemsjukvården. Ansvaret gäller för den vård och behandling som ges till kommunens vårdtagare så som läkemedelshantering, omläggning, hygien och är reglerat i Hälso- och sjukvårdslagen. MAS har även ett ansvar kring lokala riktlinjer utifrån rådande lagstiftning samt en fortlöpande utveckling och samverkan i samråd med andra vårdgivare utanför den egna verksamheten, t.ex. Region Östergötland.

Vid risk för eller om en allvarlig skada eller sjukdom skulle uppstå i samband med behandling har MAS skyldighet att anmäla händelsen (Lex Maria) till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Inom den kommunala hälso- och sjukvården ansvarar MAS för:

·         Riktlinjer för Hälso- och sjukvården
·         Säkerhetskontroller och uppföljning i verksamhet
·         Delegeringsriktlinjer
·         Kvalitet och patientsäkerhet
·         Dokumentationsriktlinjer
·         Avvikelsehantering 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

MAR ansvarar för kvalitet och patientsäkerhet inom kommunens vård och omsorgsboenden, dagliga verksamheter samt i den kommunala hemsjukvården med ett övergripande ansvar för rehabilitering. Likt MAS gäller ansvaret för den vård och behandling, i form av rehabilitering, som ges till kommunens vårdtagare. Inom detta ansvar finns även lokala och nationella riktlinjer kring medicintekniska produkter samt hjälpmedel och dess förskrivning. Detta sker i samråd med hjälpmedelskonsulter för medicintekniska produkter och hjälpmedel. MAR har även ett ansvar kring utveckling och samverkan med vårdgivare utanför den egna verksamheten, t.ex. Region Östergötland.

Vid risk för eller om en allvarlig skada eller sjukdom skulle uppstå i samband med behandling har MAR skyldighet att anmäla händelsen (Lex Maria) till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Inom den kommunala hälso- och sjukvården ansvarar MAR för:

·         Riktlinjer för Hälso- och sjukvården
·         Säkerhetskontroller och uppföljning i verksamhet
·         Kvalitet och patientsäkerhet
·         Dokumentationsriktlinjer
·         Riktlinjer för hantering av hjälpmedel
·         Avvikelsehantering 

Sidan uppdaterad den 26 januari 2017 Skicka kommentar

Kontakt

  • Medicinsk ansvarig sjuksköterska Lena Borgman Fred Telefon 0123-193 21
  • -----------------------------------------
  • Medicinskt ansvarig för rehabilitering Mika Smeds Telefon 0123-191 00

Funktionsbeskrivning MA

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: