Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Stöd & Omsorg / Stöd- och omsorg / Funktionsnedsättning / Insatser enligt LSS

Insatser enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska hjälpa funktionshindrade till jämlikhet och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.
 
De personer som LSS gäller för har rätt till insatser för att få goda levnadsvillkor. Insatserna ska grundas på den enskildes rätt till självbestämmande.

För vem gäller LSS?

Lagen om stöd och service gäller för personer:

 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Hos kommunen kan du ansöka om följande insatser:

 • biträde av personlig assistent
 • ledsagarservice
 • biträde av kontaktperson
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse
 • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • boende i familjehem
 • bostad med särskild service för vuxna
 • daglig verksamhet

För ansökan om  insatser och mer information om stöd till funktionshindrade, kontakta LSS-handläggare. Se kontaktuppgifer till höger. 

Sidan uppdaterad den 3 februari 2015 Skicka kommentar

Kontakt

 • -----------------------------------------
 • Telefontider Bistånds-/LSS- och färdtjänsthandläggare Telefon 0123-191 00

  Vardagar
  måndag-fredag
  08.30-09.30

Blanketter

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: