Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Stöd & Omsorg / Stöd- och omsorg / Funktionsnedsättning / Handikappråd KHR

Kommunala handikapprådet KHR

Det kommunala handikapprådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan Vård- och omsorgsutskottet och handikapporganisationer.

Det kommunala handikapprådet arbetar för att frågor som rör funktionshindrades situation i kommunen skall uppmärksammas. Handikapprådets funktion medför att funktionshindrade ges en större delaktighet och möjlighet att kunna påverka kommunens insatser.

Ordförande för det kommunala handikapprådet är Ulla Wallering Fall (S)


 

 

Sidan uppdaterad den 15 februari 2017 Skicka kommentar

Kontakt

Länkar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: