Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Stöd & Omsorg / Stöd- och omsorg / Funktionsnedsättning / Daglig verksamhet

Daglig verksamhet

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa funktionshinder rätt till olika former av stöd. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.

Vad är daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är en sysselsättning för dig som inte har något arbete eller studerar. Du kan få sysselsättning i grupp eller enskilt. Daglig verksamhet finns bara på vardagar. Sysselsättningen kan ske på dagcenter eller på någon annan arbetsplats. 

Vem kan få daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är till för personer i yrkesverksam ålder som har ett funktionshinder. 

Hur får jag daglig verksamhet?

Du ansöker om daglig verksamhet hos LSS-handläggare, som utreder behovet och beslutar om insatsen enligt LSS. Se kontaktuppgifter till höger.

Dagcenter Loviza

Telefon: 0123-193 28
Fyrtornet

JK enheten

Telefon: 0123-19287
Mobil: 070-316 20 08
JK-enheten

Aktivitetshuset –Änggården
Telefon: 0123- 191 78
Mobil: 070-543 77 89

Sidan uppdaterad den 3 februari 2015 Skicka kommentar

Kontakt

  • Enhetschef Stefan Bacirtzis Telefon 0123-19359
  • -----------------------------------------
  • Telefontider Bistånds-/LSS- och färdtjänsthandläggare Telefon 0123-191 00

    Vardagar
    måndag-fredag
    08.30-09.30

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: