Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Stöd & Omsorg / Stöd- och omsorg / Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Sektor Stöd och Omsorgs verksamheter inom  handikappomsorgen omfattar insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SoL) och hälso-och sjukvårdslagen (HSL). Du  som har rätt till insats enligt lagstiftningen kan vända dig till oss för biståndsbedömning

Sektor Stöd och Omsorgs målsättning är att insatserna skall öka möjligheten till ett liv som leder till att man kan leva och bo som fullvärdig medborgare i Valdemarsviks kommun.

 

Sidan uppdaterad den 15 februari 2017 Skicka kommentar

Kontakt

  • Enhetschef Stefan Bacirtzis Telefon 0123-19359
  • -----------------------------------------
  • Enhetschef Linda Andersson Telefon 0123-191 10 Mobil 070-341 51 98
  • -----------------------------------------
  • Enhetschef Kristian Hellström Mobil 070-601 39 13

Dokument

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: