Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Stöd & Omsorg / Stöd- och omsorg / Brukarråd

Brukarråd

Från och med hösten 2011 kommer alla verksamheter inom äldre- och funktionshinder starta brukarråd.

Inom dagligverksamheter och dagverksamhet träffas brukarråden två gånger per år. Inom särskilda boendeformer träffas brukarråden 4 gånger per år (en gång i kvartalet).
Sidan uppdaterad den 16 juni 2011 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: