Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Stöd & Omsorg / Stöd- och omsorg / Avgifter

Avgifter

Högkostnadsskydd

Kostnaden för hemtjänst beror på hur mycket hjälp du behöver och hur stor inkomst du har. Det finns dock en högsta avgift för hur mycket du ska behöva betala. Den högsta nivån på avgift i 2018 års prisnivå är 2 044 kr. Högkostnadsskyddet ska säkerställa att du inte får alltför höga avgifter.

Minimibelopp

Med minimibelopp menas det belopp som du har rätt att behålla av dina egna pengar innan avgift tas ut för hemtjänst och trygghetslarm. Minimibeloppet beräknas utifrån ett minimibelopp av kostnader för personliga behov och övriga normala levnadskostnader. Boendekostnaden ingår inte vid beräkning av minimibeloppet. 

Lägsta minimibelopp som du har rätt till i ordinärt boende är:

  • Ensamstående:  5 136 kr (2018).
  • Makar/sambor:    4 340 kr per person (2018)

Avgiftsunderlag

Avgiften beräknas utifrån skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster. Även vissa icke skattepliktiga ersättningar ingår i beräkningen. Bostadsbidrag räknas som inkomst. Förmögenhet påverkar inte avgiftens storlek.

Är du missnöjd med Sektor Stöd och Omsorgs beslut kan du överklaga. Överklagan ska göras inom tre veckor och skickas till Valdemarsviks kommun som registrerar och skickar den vidare till Förvaltningsrätten.  

Sidan uppdaterad den 30 januari 2018 Skicka kommentar

Kontakt

Avgifter äldreomsorg och inom omsorgen om funktionsnedsatta

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: