Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Stöd & Omsorg / Stöd- och omsorg / Anhörigstöd

Anhörigstöd

Yngre händer håller äldre hand

Är du delaktig i, eller ensam står för, vård och omsorg av en närstående? En närstående som är sjuk eller har något funktionshinder? Då kan anhörigstöd vara något för dig. Anhörigstöd kan ge dig stöd och avlastning i vardagen. Det är bara du som vet vad du skulle behöva för att bättre orka med dig själv och din närstående.

Vad kan du få för stöd?

  • Samtal, någon som lyssnar och svarar på dina frågor och funderingar.
  • Att träffas i grupp. Med en ledare och med innehåll som varierar utifrån dina och övriga deltagares önskemål. Men som framförallt handlar om att träffa andra med ungefär samma förhållanden och tillsammans få ökad kunskap och förståelse om den situation du och ni befinner er i. Tystnadslöfte avges inom gruppen.
  • Dagverksamhet. Din närstående vistas då på vardagar i en verksamhet anpassad efter dennes behov. Hur ofta och hur länge bestäms efter era önskemål.
  • Avlösning i hemmet. Personal från hemtjänsten kommer kommer då till er och vårdar/finns till hands för din närstående medan du gör något på egen hand.
  • Avlastningsplats. Din närstående vistas då på något äldreboende under en tidsbestämd period (oftast en vecka). Dett kan vara en särskild lösnign vid enstaka tillfällen eller planeras som regelbundna avlastingsperioder.

Målsättningen med anhörigstöd är att ge dig som anhörig en ökad livskvalitet och din närstående trygghet.

Hur får jag anhörigstöd?

Kontakta kommunens anhörigstöd så lotsas du vidare. Biståndshanläggare utreder och beslutar om vissa av insatserna enligt Socialtjänstlagen.

Se kontaktuppgifter till höger. Där finns även några länkar som kan vara till nytta för dig som anhörig.

Sidan uppdaterad den 4 mars 2019 Skicka kommentar

Kontakt

  • Anhörigstöd Irené Karlsson Mobil 070-601 43 77

Broschyr

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: