Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Stöd & Omsorg / EU-projekt - Möjligheternas trädgård

EU-projekt - Möjligheternas trädgård

Möjligheternas Trädgård (Gardens of Possibilities) är ett projekt där vi ska bygga upp en trädgård. Det kommer bli trädgårdsarbete, där rehabilitering och utbildning kombineras. Målgruppen är långtidsarbetslösa med risk för livslång utslagning.

Målet är att förhindra och bryta social utslagning genom att ge målgruppen nya kompetenser och nya möjligheter på arbetsmarknaden och i samhället i allmänhet. Målet nås genom trädgårdsarbete, kompetensutveckling, individuellt stöd och praktisk arbete. Genom att delta i projektet förbereder deltagarna sig för sysselsättning eller utbildning och får en bättre levnadssituation. En individuell kartläggning klargör deltagarens nuvarande situation och därefter upprättas en plan med konkreta mål.

I praktiken kommer deltagarna att arbeta med att bygga upp trädgården samt odling av blommor och grönsaker. Möjligheten och utmaningen är att inkludera människor som riskerar att hamna i socialt utanförskap. Projektet kommer att leda till ökad social sammanhållning, social trygghet och lika möjligheter.

Lead partner: Emmaus Åland
Projektpartner: Valdemarsviks kommun
Associerade partner: Region Östergötland och Försäkringskassan
Finansiering: Interreg Central Baltic och Valdemarsviks kommun

Interreg Valdemarsviks kommun_Arsredovisning 2016.pdf
EU Emmaus
Region Östergötland Försäkringskassan

Sidan uppdaterad den 20 mars 2018 Skicka kommentar

Kontakt

  • Projektledare Susanne Hamilton Mobil 070-349 41 79
  • -----------------------------------------
  • Arbetsledare Mats Fredriksson Mobil 070-316 20 08

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: