Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Stöd & Omsorg

Stöd & Omsorg

Här finns information om den hjälp kommunen erbjuder i form av stöd, omsorg och service. Det kan till exempel vara ekonomiskt och socialt stöd, hemtjänst eller stöd till funktionshindrade. För viss hjälp krävs ett myndighetsbeslut enligt gällande lagstiftning. Handläggare utreder och fattar beslut om sådan hjälp.

Kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för att personer med behov av stöd får sina behov tillgodosedda. Lagstiftningen styr socialtjänstens arbete.

I sektor Stöd och Omsorg ingår familjecentralen samt socialt och ekonomiskt stöd, biståndshandläggning av funktionsnedsättning, färdtjänst, äldreomsorg samt överförmyndare.

 

Sidan uppdaterad den 3 oktober 2016 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: