Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Politik / Så styrs Valdemarsviks kommun

Så styrs Valdemarsviks kommun

Kommunfullmäktige

Kommuninnevånarna i Valdemarsviks kommun väljer själva genom de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra kommunen. I valet röstas fram vilka politiker som ska sitta i kommunfullmäktige.
 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan därför kallas för ”kommunens riksdag”. Kommunfullmäktige bestämmer ramarna för kommunens verksamhet genom att bla besluta om kommunens budget, taxor och fastställa olika verksamhetsplaner.
 
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna. 
 

Kommunstyrelsen

 Vissa frågor behöver inte behandlas i kommunfullmäktige utan kan beslutas direkt av kommunstyrelsen. När kommunstyrelsen inte själv beslutar i ett ärende förbereder styrelsen ärendet inför kommunfullmäktige.
 
Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige, är kommunens ledande politiska organ och kan sägas vara kommunens regering.
 
Kommunstyrelsen har tre utskott som har egen beslutanderätt och förbereder ärenden till kommunstyrelsen. Dessa är: arbetsutskottet, barn- och utbildningsutskottet och vård- och omsorgsutskottet.  

 

Sidan uppdaterad den 10 januari 2017 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: