Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Politik / Motioner

Motioner

Ledamöter i kommunfullmäktige kan väcka ärenden genom att lämna in motioner till fullmäktige.
Motionerna bereds av tjänstemännen och bör vara beredda så att beslut kan fattas inom ett år från det tillfälle motionerna lämnades in.

Motionen ska vara skriftlig.

Här nedan ser du vilka pågående motioner som finns:

Motion Avsändare
Utredning och analys av försäljning av Väggö och Ämtö Naturreservat_.pdf Anders Bockgård (LpO)
Huskurage - räddar liv och förebygger våld Marie Lindh Eriksson (C) Sigbritt Segergren (C)
Inventering och åtgärdsplan för kulturella byggnader Jonas Andersson (V)
Hållbart byggande Mika Liffner (MP)
Planarbete - höjning av havsnivå Anders Bockgård (LpO)
Angående tankställe för biogas Mika Liffner (MP)
Anställa en kommunvägledare/kommunombudsman eller samarbeta med annan kommun Jan Sturfält (SD)
Anställa kommunala ordningsvakter Jan Sturfält (SD)
Ta fram tomt för 55+boende Jan Sturfält (SD)
Policy inför stora investeringar Per Hollertz (M) Marianne Svensson(KD) och Lars Lundqvist (LpO)
Rullande månadsrapportering avseende ekonomin Hans Andersson (M) och Carina Thuresson (M)

Sidan uppdaterad den 25 mars 2019 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: