Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Politik / Motioner

Motioner

Ledamöter i kommunfullmäktige kan väcka ärenden genom att lämna in motioner till fullmäktige.
Motionerna bereds av tjänstemännen och bör vara beredda så att beslut kan fattas inom ett år från det tillfälle motionerna lämnades in.

Motionen ska vara skriftlig.

Här nedan ser du vilka pågående motioner som finns:

Motion Avsändare
Utredning och analys av försäljning av Väggö och Ämtö Naturreservat_.pdf Anders Bockgård (LpO)
Att nå flera företags entreprenörer Stefan Kemle (M)
Huskurage - räddar liv och förebygger våld Marie Lindh Eriksson (C) Sigbritt Segergren (C)
Inventering och åtgärdsplan för kulturella byggnader Jonas Andersson (V)
Byggnation vid Kolplan- Ångbåtskajen Anders Bockgård (LpO)
Hållbart byggande Mika Liffner (MP)
Medborgarinflytande i Valdemarsviks kommun Jonas Andersson (V)

Sidan uppdaterad den 19 februari 2018 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: