Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Politik / Vision Valdemarsvik 2025

Vision Valdemarsvik 2025

Valdemarsviksvisionen

Visionen har arbetats fram av mellan 400 och 500 av våra 7600 innevånare. Unga och gamla, kvinnor och män, föreningar, företag och skolbarn från alla kommundelar har deltagit i arbetet. Vi har fått in muntliga synpunkter vid olika diskussionskvällar. Andra har valt att skicka sina idéer skriftligt. Under många månader har flera olika versioner diskuterats, arbetats om och till slut fastställts av kommunfullmäktige.

Alla politiska partier står gemensamt bakom Visionen. Det är en oerhörd styrka för vår lilla kommun att vi är eniga över alla partigränser om vart vi ska. Vi kommer säkert att ha olika uppfattningar om hur vi ska nå målet och om hur snabbt vi ska gå fram men vi är överens om färdriktningen.

Men Visionen kommer att stanna vid en orealistisk dröm om inte alla hjälps åt för att nå målet.

Kommunen kan och ska göra sin del, men ska Visionen bli verklighet så krävs också Din medverkan. Oavsett var i kommunen vi bor så kommer alla beslut som vi tar och allt vi gör som medborgare i Valdemarsviks kommun att bli avgörande.

Nu börjar vår gemensamma resa för att göra Visionen till verklighet.

Tänk på att ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Så arbetar vi i kommunen med Vision Valdemarsvik 2025

Visionen har givits en tydlig riktning för framtidens Valdemarsvik. Kommunen beskrivs med ett tydligt miljöfokus och som en plats för boende och stora naturupplevelser.

Visionens sex så kallade delbilder kommer att utgöra målområden i det fortsatta arbetet med att omsätta visionens intentioner till handling. Detta sker genom att politiska inriktningsmål och särskilda åtaganden för förvaltningen fastställs i mål- och budgetdokumentet.

Delbilder

Visionen består av följande sex delbilder:

  • Östersjöns ledande miljökommun
  • Plats där alla kan växa och trivas
  • En upptäcktsresa bland miljöer och människor
  • Naturlig arena för aktiv livsstil
  • Plats i världen att vara stolt över
  • Ett näringsliv med självförtroende

Kontakta oss

Vi tar gärna emot era egna tankar och synpunkter kring visionen. Era synpunkter kan ni maila till valdemarsviksvisionen@valdemarsvik.se

Notera också att företrädare för de olika politiska partierna gärna kommer ut till era föreningsmöten eller liknande och pratar om sin syn på visionen. Det är bara att höra av sig till respektive gruppledare.

Sidan uppdaterad den 13 november 2013 Skicka kommentar

Kontakt

Vision

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: