Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Om kommunen / Upphandlingar

Upphandlingar

Vi har tillsammans med flera andra mindre kommuner i länet avtal med Upphandlingscenter som är en del av Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen.  Upphandlingscenter hanterar de flesta av våra upphandlingar.

Vi genomför även en del egna upphandlingar och deltar i vissa av Kammarkollegiets upphandlingar.

Vid upphandlingar samarbetar vi med Skatteverket i Linköping. Samarbetet innebär att Skatteverket, inför upphandling och under avtalstidens gång, lämnar information till Valdemarsvik kommun om inkommande underentreprenörers/leverantörers skattestatus. Detta gäller underentreprenörer/leverantörer i alla led.

Sidan uppdaterad den 10 april 2017 Skicka kommentar

Kontakt

Dokument

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: