Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Om kommunen / Personuppgiftshantering / Dataskyddsombud

Dataskyddsombud

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att utföra kontroller, ge informationsinsatser, vara kontaktperson för tillsynsmyndigheten, vara kontaktperson för den som är registrerad och personalen inom organisationen.

Valdemarsviks kommun har utsett dataskyddsombud för samtliga personuppgiftsansvariga (nämnder), se kontaktuppgifter till varje personuppgiftsansvarig under rubriken Personuppgiftsansvarig.

Till höger ser du kontaktuppgifter till kommunens dataskyddsombud.

Sidan uppdaterad den 22 maj 2018 Skicka kommentar
  • Dataskyddsombud Dennis Gidlund Telefon 0123-191 82

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: