Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Om kommunen / Allmänna handlingar

Allmänna handlingar

I Tryckfrihetsförordningen, som är en grundlag, 2:a kapitlet finns bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet den så kallade Offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen innebär i korthet att du kan ta del av de allmänna handlingar som finns hos kommunen om det inte sägs i särskild lag att de är hemliga.

En allmän handling är en handling som förvaras hos en myndighet eller är upprättat i sin slutgiltiga form av myndigheten. En tjänstemans interna arbetsmaterial till exempel är inte allmän handling.

Önskar du ta del av en allmän handling?  Kontakta respektive sektor via telefonväxel 0123-191 00 eller via e-post.

Postlista

Här finner du inkomna och utgående allmänna handlingar som blivit diarieförda i Valdemarsviks kommun.Länk till postlista

Sidan uppdaterad den 10 april 2017 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: