Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Om kommunen / Historik

Historik

Läderfabriken i Valdemarsvik - 1950-talet

 Under havets yta

För länge sedan stod vatten över det område där huvuddelen av det nuvarande Valdemarsvik nu ligger. Gryts socken var en skärgård och alla dessa öar som nu gör skärgården så uppskattad låg under havets yta. Landet höjde sig alltmer och vattnet drog tillbaka. Marken blev odlingsbar och trakten fick en bofast befolkning. Detta hände i början av bronsåldern omkring 1500 år f Kr.

Byn Wammar

Byn Wammar låg norr om nuvarande tätorten Valdemarsvik och anses vara ursprunget för vidare utveckling i trakten. Ortsnamnet Wammar nämns i ett pergamentsbrev från Borkhults arkiv år 1383 och skrevs då ”Wagmare”.

Viken nedanför byn Wammar kom att benämnas Vammarsviken. Ett namn som sedemera omvandlades till just Valdemarsvik.

Blodig historia

Gryts och Tjusts skärgårdar har det skrivits mycket om. Dess historia är ofta blodig och tragisk. Där har skepp förlist i storm och på grund. Vikingar har seglat och försvarat sin bygd mot inkräktare. I Baresund, Gryts skärgård, möttes enligt sägen svenske konungen Amund Olofson och norske konungen Olof den helige omkring 1027 efter slaget vid Helgeån. I samma sund landsteg konung Sigismund från Polen med sina 27 skepp ungerska, tyska och skotska soldater när han skulle ta upp kampen mot sin upproriske farbror Hertig Karl 1598.

Kung Karl Knutsson Bonde

Slottet Fogelvik i Valdemarsvikens mynning har sin historia med bl a Kung Karl Knutsson Bonde som yttrade:

”Medan jag var herre till Fogelvik
var jag både mäktig och rik.
Sedan jag blev konung i Svea och Göta land
vart jag en arm och olyckelig man”.

Industrialismen

Den nya tiden med industrialismen gjorde sitt intåg även i Valdemarsvik. Valdemarsvik utvecklade sig snart till en handelshamn och vid hamnen uppstod en marknadsplats redan under 1630-talet.

I mitten av 1800-talet fick Valdemarsvik sin första industri - ett kopparverk vid Vammarsmålaån. Kopparmalmen bröt man på Fångö i Gryts skärgård. När kopparverket i Valdemarsvik lades ner på 1870-talet utvecklades ett av de många små garverierna till ett storföretag. Lundbergs läderfabrik blev samhällets kärna med sina 600 anställda. Därför var det ett hårt slag för Valdemarsvik år 1960 då nedläggningen var ett faktum. Nedläggningen orsakades bl a av att skor började tillverkas av annat material än läder samt att man började importera billiga skor. Valdemarsvik reste sig dock snart och idag är det verkstadsmekanisk industri och servicenäringen som dominerar.

 
 

 

Sidan uppdaterad den 24 november 2010 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: