Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Om kommunen / Ekonomi / Information till leverantörer

Information till leverantörer

Fakturaadress

Fakturor till Valdemarsviks kommun ska skickas till nedanstående fakturaadress. Vi skannar leverantörsfakturorna centralt och skickar ut dem till enheten/beställaren elektroniskt.

Valdemarsviks kommun    
Ref: VV-minst två siffror
C/O S4F Progress AB
Box 398     
737 26 FAGERSTA

Obligatoriska uppgifter

l samband med våra inköp ska Valdemarsviks Kommun alltid stå överst på adressraden samt att en referenskod uppges. Valdemarsviks kommuns referenskod inleds med två versaler: VV. Därefter följer ett löpnummer, två till sex positioner långt, som är unikt för beställaren.
Exempel på en referenskod är VV120.

Beställarens namn och beställande enhet ska alltid anges i klartext på fakturan.

Dessutom ska leverantörsfakturan innehålla gängse obligatoriska uppgifter,
enligt EU:s faktureringsdirektiv. Om fakturan är ofullständig eller felaktig, kommer den att returneras för rättelse enligt följebrev. Observera även att Valdemarsviks kommun enbart accepterar 30 dagars betalningsvillkor, om inget annat specifikt avtalats.

Om Ni saknar referenskod när ni fakturerar, vänligen kontakta kommunens beställare.
För övriga frågor kring skanning/fakturering, kontakta oss på vår gemensamma e-postadress: ekonomi@valdemarsvik.se

30 dagars betalningsvillkor

Generellt tillämpar Valdemarsviks kommun 30 dagars betalningstid till samtliga leverantörer. Vi accepterar inte expeditions- eller faktureringsavgifter.
Ovanstående gäller om inte annat överenskommits i avtal med leverantören.

 

Sidan uppdaterad den 24 november 2010 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: