Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Om kommunen / Bredband mobil / Fiber på landsbygden

Fiber på landsbygden

Telia planerade i starten att via sitt dotterbolag Zitus bygga fiber inom fem områden i Valdemarsviks kommun. Områderna täcker i stort sett hela landsbygden exkl. öarna. Vid årsskiftet 2018-2019 var två av dessa områden i en slutfas i utbyggnaden och ett tredje uppstartat. Tätorterna Valdemarsvik, Gusum, Ringarum och Gryt var utbyggda. Resterande områden granskas under första halvåret 2019 för att se hur bredbandsutbyggnad skulle kunna möjliggöras. Det har inte varit tillräckligt hög anslutningsgrad i dessa områden och det har inte beviljats stöd från Länsstyrelsen.

Vill du anmäla ditt intresse för fiber, vänligen kontakta Fibertillalla telefon 020-11 85 00 eller https://www.fibertillalla.se/kontakta_oss

 

Priset för fiberanslutning är 21 900 kr. I priset ingår anslutning av fiber inne i den egna byggnaden, om man inte har mer än 40 meter mellan byggnad och tomtgräns. I annat fall bekostar man själv den tillkommande grävningen. Senare anslutningar blir avsevärt dyrare.

Kontakta på Zitius/Telia: 020-40 24 00

oppenfiber-landsbygd@teliacompany.com 

Sidan uppdaterad den 19 november 2018 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: