Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Om kommunen / Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel

Nygift brudpar

Du kan gifta dig i Svenska Kyrkan, i annat trossamfund eller borgerligt.

Borgerlig vigsel utförs av en vigselförrättare i kommunhuset Strömsvik Valdemarsvik, men kan även ordnas på annan plats om så önskas. Två vittnen ska närvara vid vigseln. I Valdemarsviks kommun finns det två officiella vigselförrättare som är utsedda av länsstyrelsen.

Våra vigselförrättare är:
Lars Beckman
Jenny Elander-Ek

Bokning av vigsel sker via kommunens växel 0123- 191 00
Sidan uppdaterad den 24 november 2014 Skicka kommentar

Kontakt

  • Registrator Cecilia Törnborg Telefon 0123-191 58

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: