Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Nyhetslista / Val till Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet 26 maj 2019

2019-05-06

Söndagen den 26 maj 2019 sker val till Europaparlamentet. Rösträtt har svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är eller varit folkbokförd i landet. Medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare) har också rösträtt om de fyller 18 år senast på valdagen och är folkbokförda i landet. De måste vara anmälda till röstlängden.

För att få rösta måste man finnas med i en röstlängd och ha ett röstkort med sig vid röstningen. Dessa skickas ut av valmyndigheten. Den som förlorat sitt röstkort kan få ett nytt utskrivet av valmyndigheten, länsstyrelsen eller den lokala valnämnden.

Valnämnd

Det är valnämnden som är ansvarig för arbetet med valet lokalt. Valnämnden väljs av kommunfullmäktige. Till valnämndens uppgifter hör att utse röstmottagare, ansvara för förtidsröstningen, se till att det finns lokaler att rösta i på valdagen och att ansvara för den preliminära rösträkningen på valkvällen.

Valdistrikt

Länsstyrelsen delar in kommunen i olika valdistrikt och i Valdemarsviks kommun finns sex stycken.

Förtidsröstning

Du kan rösta från och med 8 maj på följande platser och tider:

Kommunhuset Strömsvik i Valdemarsvik:

 • vecka 19: onsdag 10-12, fredag 13-15, söndag 10-12
 • vecka 20: måndag 10-12, tisdag 13-15, onsdag 15-19, fredag 10-12, lördag 10-12  
 • vecka 21: måndag 10-12, tisdag 15-19, onsdag 13-15, torsdag 15-19, fredag 13-15, lördag 11-12, söndag 8-21

Gusums Folkets Hus:

 • vecka 19: onsdag 13-15, torsdag 13-15, lördag 10-12
 • vecka 20: måndag 13-15, tisdag 13-15, onsdag 15-19, fredag 13-15, söndag 10-12
 • vecka 21: måndag 15-19, tisdag 13-15, onsdag 15-19, torsdag 13-15, fredag 10-12
     

Ringarums skola, biblioteket:
(endast förtidsröstning - röstning sker i Församlingshemmet på valdagen den 26 maj)

 • vecka 19: fredag 10-12
 • vecka 20:  tisdag 15-18, torsdag 13-15
 • vecka 21: tisdag 15-18, onsdag 13-15, fredag 10-12

Dessutom kan lantbrevbärarna fungera som bud för röstningen på landsbygden.

Röstkort

OBS! Tag med ditt röstkort och legitimation när du röstar.

Om du förlorat röstkortet kan du vända dig till valkansliet i kommunhuset Strömsvik så skriver vi ut ett nytt. Vi har öppet under kontorstid 08.00 – 16.00 samt även lördagen den 25 maj kl 11.00 – 12.00 och på valdagen den 26 maj.

Ambulerande röstmottagning

Nytt från och med höstens val är att det går att beställa ambulerande röstmottagning från kommunen. Detta är möjligt om väljaren har en sjukdom, funktionsnedsättning eller av åldersskäl inte kan ta sig till röstningslokal/vallokal. Då kan röstningen ske i väljarens bostad genom särskilt förordnade ambulerande röstmottagare.

Uppfyller du villkoren enligt ovan kan du beställa ambulerande röstmottagare vid följande tidpunkter:

 • 17 maj mellan kl 10-12
 • 20 maj kl 10-12
 • 22 maj kl 10-12
 • 23 maj kl 10-12.
 • Dessutom hela dagen på valdagen den 26 maj.

Du beställer ambulerande röstmottagning på tel 0123 – 191 00 (kommunens växel) och du måste beställa senast dagen innan.

De ambulerande röstmottagarna kommer även att handha röstningen på äldreboenden enligt tiderna nedan:

 • Åldersro i Gryt  9 maj kl 10-11
 • Vammarhöjden Valdemarsvik, 13 maj kl 10-11
 • Ringgården Ringarum, 16 maj  kl 11-12
 • Gusums äldreboende, 16 maj kl 9-10

Boende, anhöriga, övriga besökare och vårdpersonal kan rösta.

Öppettider för röstning på valdagen den 26 maj

Valdemarsvik valdistrikt 1: Vammarskolan, 8-21

Valdemarsvik valdistrikt 2: Vammarskolan, 8-21

Ringarum: Ringarums församlingshem, 8-21

Gusum: Gusums Folkets Hus, 8-21

Gryts valdistrikt: Gryts församlingshem, 8-13, 17-21

Tryserums/Östra Eds valdistrikt:

 • Ekbacken Tryserum, 8-13, 17-21
 • Långrådna Bygdegård –   13-17


Valkansliet

Vill du ha mer information, kontakta oss på valkansliet telefon 0123 – 191 00.

 

Sidan uppdaterad den 6 maj 2019 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: