Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Nyhetslista / STATUSUPPDATERING FIBERUTBYGGNAD & MOBIL

STATUSUPPDATERING FIBERUTBYGGNAD & MOBIL

2018-09-05

STATUSUPPDATERING FIBERUTBYGGNAD & MOBIL

FIBERUTBYGGNAD

Inom tätorterna Valdemarsvik, Ringarum, Gusum och Gryt har invånare och företag har fått erbjudande att ansluta sig och utbyggnad/installation har skett. Eftermarknaden försätter att bearbetas genom digitala utskick och samtal.

Utbyggnad pågår i landsbygdsområdet utanför Ringarum samt på landsbygdsområde Sydvästra Gusum. Färdigställande kommer ske under 2018 enligt Telia/Zitius. Telia/Zitius har även beslutat att utbyggnad kommer ske i området Kaggebo.

I landsbygdsområdena Gryt och Sydöstra Gryt fortsätter man att söka fler intressenter som vill teckna avtal för att komma vidare med fiberutbyggnaden. Det är Zitius (fibertillalla.se/Telia) som står bakom detta. Kommunen gjorde v. 35 ett utskick till dem som endast gjort intresseanmälan för att påminna om vikten av avtal för att påskynda processen.

Kommunen och Telia/Zitius håller dialog för att komma vidare med uppkopplingsmöjligheter i de områden som ännu ej är utbyggda. Kommunen och Telia har under september ett nytt möte där Telia ska presentera vad som återstår då och hur detta skulle lösas med olika medel. Gemensamt vill vi verka för att hitta bra lösningar för framtiden. Efter mötet i september kommer vi kommunicera på vår hemsida.

MOBILTÄCKNING

Det är fortsatt områden i vår kommun som inte har god täckning för mobil telefoni. Det finns aktörer som sökt bygglov för mast på Kättilö (Gryts skärgård), Lilla Kalvö (södraöstra delen), Fastebo (Gusumstrakten) och i Eriksberg (Ringarumstrakten). De olika byggloven har olika status. En del ärenden är på remiss hos berörda grannar och Sjöfartsverket, Försvarsmakten m.fl. När information från en remiss är sammanförd skickas den tillbaka till sökande för att de ska möta de åsikter som kommit in. Därför är inte placering och installationsdatum satt ännu. När de olika ärendena är behandlade och vi vet mer kommunicerar vi på Valdemarsviks Kommuns hemsida.

Det pågår ett även ett samarbete med Regionen kring mobiltäckning och fiberutbyggnad. Samtliga landsbygdskommuner i Östergötland strävar efter att operatörer skall lägga resurser på områden utanför tätorten.

Hälsningar

Valdemarsviks Kommun

Malin Österström

0123-193 92, malin.osterstrom@valdemarsvik.se

Sidan uppdaterad den 5 september 2018 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: