Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Nyhetslista / Planer för nya skollokaler

Planer för nya skollokaler

2017-10-04

Inom kommunen diskuteras nu tre olika alternativ för att lösa Valdemarsviks behov av nya skollokaler. Dessa berör Lovisebergs förskola, Sörbyskolan och Vammarskolan.

Innan det tas något beslut, vill kommunen presentera alternativen för allmänheten och ge möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Därför ordnas nu en utställning av alternativen i Folkets Hus den 9-18 oktober

Utställningstid

Datum: 9-18 oktober
Plats: Folkets Hus

Öppettider

Utställningen öppnar måndag den 9 oktober kl 18.00. Efter en kort introduktion av Erland Olauson, kommunalråd, kan besökarna gå runt och titta närmare på alternativen. Flera politiker kommer att finnas på plats för den som vill ställa frågor. Det kommer också finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Därefter kommer utställningen att vara öppen vardagar kl 10.00-17.00.

Den 10 och 16 oktober har utställningen förlängda öppettider till kl 19.30. Dessa dagar mellan kl 16.30-19.30 kommer representanter från kommunen finnas på plats för den som vill ställa frågor.

Kortfattad beskrivning av de aktuella alternativen

Följande alternativ diskuteras inom kommunen för att lösa behovet av nya lokaler för förskola och grundskola:

Alternativ 1a: Att bygga en ny förskola på Lovisebergsområdet. Byggnaden kommer att vara på två plan och innehålla 10 avdelningar. Den kommer även att ha ett mottagningskök och förbättrad utemiljö. Detta alternativ skulle kosta ca 40 miljoner kronor.

Alternativ 1b: Att bygga en ny förskola på Lovisebergsområdet och sedan flytta Sörbyskolans verksamhet till området vid Vammarskolan. Byggnaden kommer att vara på två plan och innehålla 10 avdelningar, mottagningskök och förbättrad utemiljö. I nästa steg flyttar Sörbyskolan sin verksamhet till området vid Vammarskolan där det förutom grundskolelokaler även byggs en ny idrottshall och multiarena utomhus. Dessutom byggs köket i Folkets Hus om till tillagningskök. Detta alternativ skulle kosta ca 80 miljoner kronor.

Alternativ 2: Att bygga en ny förskola på Sörbyområdet. Byggnaden kommer att vara en separat byggnad på två plan med 10 avdelningar och mottagningskök. Detta alternativ skulle kosta ca 40 miljoner kronor.

Alternativ 3a: Att bygga en ny förskola på Lötaborgsområdet och flytta Lovisebergs verksamhet dit. Byggnaden kommer att vara på två plan, innehålla 10 avdelningar och ett mottagningskök. Fastigheten Lötaborg kommer att rivas för att skapa plats för utelek och hämtning/lämning av barn. Detta alternativ är ett första steg i att skapa en sammanhållen enhet med förskola och grundskola vid Vammarskolan, och skulle kosta ca 41 miljoner kronor.

Alternativ 3b: Att bygga en ny förskola på Lötaborgsområdet och flytta Sörbyskolans verksamhet till området vid Vammarskolan. Detta som ett andra steg efter att Lovisebergs förskola har flyttat till nya lokaler på Lötaborgsområdet. Alternativet innebär också att bygga en ny idrottshall, multiarena utomhus, att utveckla utemiljön samt ombyggnation av köket i Folkets Hus till tillagningskök. Detta alternativ skulle kosta ca 80 miljoner kronor.
Vill du lämna synpunkter eller ställa frågor kring alternativen, gör du det genom att skicka ett mejl till kommun@valdemarsvik.se. Inkomna synpunkter sammanställs och tas med som underlag i den fortsatta beslutsprocessen.  

Synpunkter

Vill du lämna synpunkter eller ställa frågor kring alternativen, gör du det genom att skicka ett mejl till kommun@valdemarsvik.se. Inkomna synpunkter sammanställs och tas med som underlag i den fortsatta beslutsprocessen.

Bilder

Klicka på bilderna så visas de som pdf och i större storlek.

Alternativ 1a
Alternativ 1a

 Alternativ 1b
Alternativ 1b

 Alternativ 2
Alternativ 2

 Alternativ 3a
Alternativ 3a

 Alternativ 3b
Alternativ 3b

Sidan uppdaterad den 4 oktober 2017 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: