Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Nyhetslista / Oljesaneringsarbetet fortgår i ytterligare några veckor

Oljesaneringsarbetet fortgår i ytterligare några veckor

2018-08-20

Ett fyrtiotal personer finns på plats i Flatvarp för fortsatt arbete med sanering på öarna efter oljeutsläppet i slutet av juli. Arbetet leds på plats av ett saneringsföretag, Skadeservice AB. I dagsläget bedöms nio av totalt 35 insatsområden vara färdigsanerade.

I Flatvarp har ett ”basläger” byggts upp, härifrån utgår alla resurser. Här planeras och leds arbetet med dagliga omprioriteringar beroende av väder och vind. Arbetet leds av ett saneringsföretag, Skadeservice AB, som deltagit i arbetet sedan den 3 augusti då kommunerna övertog ansvaret för saneringen. Från Valdemarsviks kommuns Arbetsmarknadsenhet, AME, deltar ca fem personer, och Västerviks kommun har ca tio personer på plats. Kommunernas miljökontor har ett nära samarbete, och varje dag finns minst en miljöinspektör på plats för att följa och dokumentera arbetet.

35 insatsområden har identifierats, där olja nått land. Av dessa har nio betecknats som färdigsanerade i dagsläget.

- Att de bedöms vara färdigsanerade nu betyder inte att arbetet är slutfört, det kan ta år innan spåren av oljeutsläppet är helt borta. Att det är färdigsanerat innebär att det inte längre finns kladdig olja kvar och det inte finns någon risk för att oljan kan spridas vidare. I de färdigsanerade områdena ska man kunna ta på berghällar och stenar utan att få svart på fingrarna, berättar Marie Magnusson, Miljökontoret, Valdemarsviks kommun.

Det är ett tungt arbete som utförs på plats på öarna. Sanering sker i strandkanten, stenar lyfts, torkas rena och läggs sedan tillbaka på samma plats där de låg innan.

- Det är ett riktigt skitjobb, skämtar några av de nyanlända flyktingar som deltar i arbetet, för dagen i ett ihållande regn som försvårar arbetet.

De färdigsanerade områdena följs upp efter ca 10-14 dagar i en första kontroll. Enligt Miljökontoret är ambitionen att nyttja expertis genom HAV, Hav- och vattenmyndigheten, som kan genomföra ytterligare kontroller under hösten och kommande vår. Det pågående saneringsarbetet på plats väntas ta tre-fyra veckor ytterligare för att saneringen ska kunna slutföras i samtliga områden. Vädret har stor påverkan på hur lång tid arbetet kan ta.

- Hundskärshällarna, längst ut i havsbandet, sanerades i helgen med stor framgång. Det är ett känsligt område med låga skär. Gynnsamt väder gjorde att vi i stort sett kunde slutföra arbetet där. Det var riktigt bra att det kunde hanteras nu, annars var risken att det skulle få vänta till våren, berättar Marko Rautio, platschef från Skadeservice AB.

Varje dag sker uppdateringar gällande eventuella nya påslag av olja och status i insatsområdena och de färdigsanerade områdena. Eventuella nyheter publicerar vi fortsatt på Valdemarsviks hemsida.

Sidan uppdaterad den 20 augusti 2018 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: