Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Nyhetslista / Olja i skärgården: arbetet med finsanering inleds nu

Olja i skärgården: arbetet med finsanering inleds nu

2018-08-07 Oljeutsläpp 2018 utanför Flatvarp

 

Efter oljeutsläppet i slutet av juli i skärgården i Valdemarsviks och Västerviks kommuner har området grovsanerats; olja i havet och på land har samlats in och tagits bort. Fredagen den 3 augusti bedömde Räddningsledaren att det inte längre fanns behov av ytterligare akuta räddningsinsatser i området. Arbetet att finsanera kunde inledas – ett arbete som kommunen ansvarar för.

Samarbetet mellan Valdemarsviks- och Västerviks kommuner har varit gynnsamt under hela det inledande räddningsarbetet, och har nu fördjupats ytterligare. Ambitionen är att samarbeta och samordna resurser och insatser. Ett saneringsföretag finns på plats för att hantera det saneringsarbete som kvarstår. Respektive kommun tillsätter även egna resurser i detta arbete som totalt omfattar 38 insatsområden. Väder och vind har stor påverkan på det arbete som ska utföras, och blir en viktig faktor i de prioriteringar som kommer att göras. Kommungränser har i detta arbete ingen betydelse, Västerviks- och Valdemarsviks kommuner har enats om att se området med de drabbade öarna som en gemensam skadeplats. Kompetens och resurser kommer att nyttjas utifrån rådande prioriteringar.

Finsaneringen på öarna i Västerviks och Valdemarsviks kommuner beräknas ta minst en månad. Skyltar har placerats ut på de öar som ska saneras.

De kostnader som saneringen medför kommer Valdemarsviks kommun att återsöka från MSB, Myndisgheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Bilden: Inledande grovsanering utanför Flatvarp, fotograferad av Carl Hamilton, Valdemarsviks kommun.

Sidan uppdaterad den 7 augusti 2018

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: