Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Nyhetslista / Kommunen satsar på näringslivet!

Kommunen satsar på näringslivet!

2018-04-27

Den 23 april 2018 välkomnade Valdemarsviks kommun Malin Österström som näringslivsutvecklare för att stödja utvecklingen av kommunens näringsliv. Tillsammans med Göran Trysberg, som är kommunens resurs inom turism- och näringslivsverksamheten idag, dubbleras bemanningen och uppdraget breddas. Näringslivet i Valdemarsvik består av många mindre företag och duktiga entreprenörer, som är framgångsrika inom de branscher de verkar. Många företagare söker ny arbetskraft för att skifta mellan generationer och för att expandera. Kommunen vill ytterligare förbättra möjligheterna för företagen i Valdemarsvik och en åtgärd är att tillsätta en näringslivsutvecklare.

 

Malins roll på kommunen blir att hjälpa företagen. Dels genom service och rådgivning, ge hjälp i att ta sig fram bland lagar och regler exempelvis gällande upphandlingar och olika typer av tillståndsgivning. Genom näringslivsutvecklaren kan företagen att komma i kontakt med kommunens olika förvaltningar och handläggare. Denne bistår även med insatser för att stödja utvecklingen av nya produkter/tjänster, förstärkning av ledningsarbetet, inventering av kompetens eller rekrytering av personal genom att exempelvis söka lämpliga samarbetspartners. Finansieringslösningar är också ett område som näringslivsutvecklaren kan bidrar att hitta framkomliga vägar till.

 

Malin blir en samordnande resurs mellan Valdemarsviks kommuns olika verksamheter, arbetsförmedlingen och näringslivet när det gäller arbetsmarknadsåtgärder. Hon är också en resurs när det gäller samordning och stöd beträffande bredbandsutbyggnaden i kommunen.

 

Du är välkommen att kontakta Malin om du vill att hon gör ett besök i er verksamhet! Tel: 0123-193 92 eller skicka e-post: malin.osterstrom@valdemarsvik.se

 

 

Monika Hallberg

Kommunchef

Sidan uppdaterad den 27 april 2018 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: