Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Nyhetslista / Information om undersökningar vid fd Spånskivedeponin

Information om undersökningar vid fd Spånskivedeponin

2017-11-10

Kommunen har under 2016-17 låtit utföra undersökningar vid fd Spånskivedeponin. Undersökningarna har omfattat mark, grundvatten och luft, samt provtagning av dricksvattenbrunnar. Uppdraget har omfattat att ta fram en komplett huvudstudie, inklusive riskbedömning och åtgärdsförslag.

Syftet med undersökningarna har varit att utreda deponins omfattning och innehåll, påverkan på omgivningen samt risker för hälsa och miljö utifrån dagens markanvändning. Utredningarna som nu görs utmynnar i förslag på lämpliga åtgärder.

Kommunen kommer nu att gå vidare i nästa steg, som omfattar ansökan om statliga medel för åtgärdsförberedande undersök-ningar av deponin.

Rekommendation:

Vistelse på platsen med viss försiktighet, eftersom oljefat tidigare trängt upp genom täckningen av sand och det ligger ytligt skrot och avfall i utkanten av deponin.

Undvik stående vatten i utkanten av deponin eftersom vattnet kan ha direkt kontakt med förorenat material. Undvik kontakt med träspån samt jord och avfall kring ytligt liggande tunnor. Undvik också att äta bär eller svamp som växer på deponin och dess utkanter. 

Önskar du ytterligare information om pågående arbete kontakta Valdemarsviks kommun, tfn 0123 – 191 00.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Sidan uppdaterad den 9 november 2017 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: