Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Nyhetslista / Har du idéer som kan främja vår regions tillväxt?

Har du idéer som kan främja vår regions tillväxt?

2018-05-02

Nu är det möjligt att söka ekonomiskt bidrag för dina utvecklingsprojekt hos Länsstyrelsen Östergötland!

Det ekonomiska bidraget kan beviljas för genomförande av lokala eller regionala utvecklingsprojekt. Projektet ska ligga utanför den ordinarie verksamheten och vara väl avgränsat i tid. Ansökan sker genom att skapa en idéskiss som ska skickas in till Länsstyrelsen senast 14 maj 2018. Mallen för detta får man efter att skickat ett mail till ekonomi.naringsliv.tillvaxt.ostergotland@lansstyrelsen.se. Bidrag kan utgå till föreningar, organisationer, offentliga verksamheter med flera (enskilda företag eller privatpersoner kan inte erhålla bidrag).

Bidraget kan uppgå upp till 200 000 kr. En förutsättning är att du kan medfinansiera med lika mycket (50 % medfinansiering). Välkommen att läsa mer om projektmedlet och dess villkor på: http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/ProjektutlysningLST2018.pdf

Sidan uppdaterad den 2 maj 2018 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: