Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Nyhetslista / Fortsatt eldningsförbud i hela Östergötland

Fortsatt eldningsförbud i hela Östergötland

2018-06-21

På grund av den senaste tidens värme och torka är brandrisken nu mycket stor i hela länet. Länsstyrelsen påminner nu om att det fortsatt råder eldningsförbud.

 

Vid eldningsförbud:

·         är det förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar

·         är det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus

  •   är grillning endast tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser samt på villatomter i grillar (kol-/gas-/el-)

Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

ViVid eldningsförbud rekommenderas:

 

  • att inte röka i skog och mark
  • att inte arbeta med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera)

Eldningsförbudet gäller tillsvidare. Information om när förbudet hävs kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland

Sidan uppdaterad den 21 juni 2018 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: