Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Nyhetslista / Finsanering inleds nu på Torrö

Finsanering inleds nu på Torrö

2018-08-03 Sanering pågår - foto från Västerviks kommun

Summary in English below

Under eftermiddagen idag går arbetet med oljesaneringen in i en ny fas. Grovsaneringen i området slutförs och det akuta läget kan avslutas. Kustbevakningen kommer att vara kvar i området under helgen för att bevaka eventuell ny olja. Nu återstår framförallt arbetet med finsanering.

För Valdemarsviks kommuns del har oljepåslag konstaterats på Torrö.

- Olja har påträffats mestadels på öns sydöstra spets, mellan Torrö Stickskär och Stångudden. Under veckan har vi kunnat följa arbetet på plats här på Torrö. Det är ett fantastiskt arbete som utförs här, säger Susanne Hamilton, anställd på Valdemarsviks kommun och bofast på Torrö.

Personalen som har arbetat med saneringen behöver nu välförtjänt vila över helgen. Nästa vecka fortsätter arbetet i området med finsanering på land. Det är finriven bark som används vid finsanering. Barken strös ut över oljan och sedan gnuggas och skrapas oljan loss från klippor och stenar. Vi har experter på plats i Flatvarp som ger råd kring hur finsaneringen kan planeras och genomföras på bästa sätt.

- På Torrö har den olja som påträffats, längs strandremsan på öns södra del, täckts med bark. Barken suger upp de små oljeresterna som finns kvar, berättar Susanne Hamilton.

I dagsläget finns ingen risk för ytterligare spridning av olja enligt Räddningstjänsten i Östra Götaland. Hur lång tid finsaneringsarbetet kommer att pågå finns det inga uppgifter om i dagsläget.

Följ gärna arbetet på vår hemsida och i våra sociala medier. Vi lägger ut information löpande om hur arbetet går framåt.

Bilden: Saneringsarbetet pågår i skärgården. Foto: Västerviks kommun.

Cleaning-up work entering non-acute phase

The major cleaning activities in the area is completed as of today, and the remaining clean-up work on the islands in the affected area is no longer considered acute. However, The Swedish Coast Guard’s surveillance team will remain in the area during the weekend to monitor any new oil findings.

In the Valdemarsvik municipality, oil spills have been found on Torrö.

- Oil has been found mostly on the island's southeastern tip, between Torrö Stickskär and Stångudden. During the week we have been able to follow the work on site here at Torrö. It's a fantastic job that have been done out here, says Susanne Hamilton, employee at Valdemarsvik Municipality and living on Torrö.

The staff who have worked with the cleaning-up in the archipelago in Valdemarsvik’s and Västervik’s municipalities now need a well-deserved rest over the weekend. Next week, work will continue. Bark has beed spread on the oil spill on land. It will absorb the oil from rocks and stones.

Experts are available at Flatö, to continuously provide advise during the cleaning process.

- On Torrö, the oil findings along the beach on the southern part of the island has been covered with bark, says Susanne Hamilton.

At present, there is no risk the current oil findings to move or spread, according to Räddningstjänsten, the local Rescue Department. Information about how long the cleaning-up will take is not known at this point.

Sidan uppdaterad den 3 augusti 2018

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: